ក្រុមហ៊ុន Nissan ដាក់តាំងបង្ហាញរថយន្តស៊េរីថ្មីឆ្នាំ 2017 រយៈពេលបីថ្ងៃនៅផ្សារទំនើប អ៊ីអន (AEON)

ក្រុមហ៊ុន Nissan ដាក់តាំងបង្ហាញរថយន្តស៊េរីថ្មីឆ្នាំ 2017 រយៈពេលបីថ្ងៃនៅផ្សារទំនើប អ៊ីអន (AEON)

ក្រុមហ៊ុន Nissan ដាក់តាំងបង្ហាញរថយន្តស៊េរីថ្មីឆ្នាំ 2017 រយៈពេលបីថ្ងៃនៅផ្សារទំនើប អ៊ីអន (AEON)

icon_calendar ០៧ មករា ២០១៧ icon_view ១២៩២០ icon_comment

ក្រុមហ៊ុន Tan Choung Group នៅថ្ងៃទី០៦ ដល់ ថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ បានដាក់តាំងបង្ហាញរថយន្តម៉ាក Nissan Navara និង Nissan X-trail សេរីថ្មីឆ្នាំ 2017  នៅផ្សារទំនើប អ៊ីអន(AEON) រាជធានីភ្នំពេញ។ រថយន្ត Nissan Navara និង Nissan X-trail ស៊េរីថ្មីនេះ ត្រូវបានរចនាថ្មីទាំងស្រុងតំាងពីផ្នែកខាងក្រៅរហូតដល់ផ្នែកខាងក្នុងបូករួមទាំងកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងជាងមុន កាន់តែមានសុវត្ថិភាពគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវ និងជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយគេបង្អស់យ៉ាងទំនើបផងដែរ។

 

 

ក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះក្រុមហ៊ុន Nissan មានការប្រូម៉ូសិនថ្មី "Prosperity 7" ដ៏អស្ចារ្យ ។ សូមអញ្ជើញមកទទួលយកកាដូរពិសេស 7-7-7 នៅពេលលោកអ្នកជាវ រថយន្ត Navara ឬ X-trail នៅថ្ងៃនេះ ។ ប្រូម៉ូសិនពិសេសនេះមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ មករា ២០១៧ តែប៉ុណ្ណោះ។

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រៀបចំដោយ៖ ឈុនវី