រថយន្តសរុប 12584
| ថ្ងៃពុធ ទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០
ព័ត៌មានថ្មីៗ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

icon_calendar ១៤ កក្កដា ២០១៧ icon_view ១២៣៩៨ icon_comment

សព្វថ្ងៃនេះប្រសិនបើអ្នកចង់បើករថយន្ត Lexus ប្រភេទ Crossover ដែលមានកៅអី៣ជួររឺ៣បាំងនោះ គឺមានតែប្រភេទ GX និង LX តែប៉ុន្នោះដូចជា LX570 ជាដើម។ ចំពោះអ្នកប្រាថ្នាចង់បាន ប្រភេទ RX ៣បាំងវិញនោះឆ្នាំនេះនឹងបានដូចបំណងហើយ។


Angkorauto
ព័ត៌មានដែលពេញនិយម
icon_calendar ១១ កក្កដា ២០១៧ icon_view ៥៣០៦ icon_comment

ក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុន​ចំនួន​ ៥១​របស់​ចិន​ កំពុង​ស្វែង​រក​គូ​ដៃ​ពាណិជ្ជកម្ម​នៅ​កម្ពុជា​ដើម្បី​ផ្គត់ផ្គង់រថយន្ត​ខ្នាត​តូច​ដើរ​ដោយ​ប្រព័ន្ធ​អគ្គិសនី​។ ​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​រថយន្ត​អគ្គិសនី​នេះ​មាន​ឈ្មោះថា​ Solo ដែល​មាន​មូល​ដ្ឋ...

ការលក់ពិសេស
softbloom
angkorauto
រថយន្តមកដល់ថ្មី