ព័ត៌មានថ្មីៗ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

icon_calendar ២៤ កុម្ភៈ ២០១៧ icon_view ៤៧៤ icon_comment

ការផ្ទុះកង់រថយន្តរមែងប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុត ជាពិសេសពេលកំពុងបើកបរក្នុងល្បឿនលឿន។ ករណីផ្ទុះកង់អាចបណ្តាលមកពីកត្តាធ្វេសប្រហែសដូចជា មិនត្រួតពិនិត្យសម្ពាធខ្យល់ កង់ ឲ្យបានទៀងទាត់ ប្រើប្រាស់សំបកកង់សឹករេចរឹលឬដឹកទម្ងន់លើសចំណុះជាដើម។ ...

Angkorauto
ព័ត៌មានដែលពេញនិយម
icon_calendar ២១ កុម្ភៈ ២០១៧ icon_view ៦៦៧ icon_comment

បន្ទាប់ពីទទួលបានជោគជ័យលើទីផ្សារជាមួយរថយន្ត BMW 7-Series ជាច្រើនម៉ូដែល ឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុន BMW ធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទៀតហើយដែលកំពុងសម្ងំសម្រិតសម្រាំងរថយន្ត 8-Series ជាច្រើនម៉ូដដែលដែលនឹងក្លាយជាម៉ូដែលស៊េរីថ្មីបំផុតឆ្នាំ ២០២០។ ជាក់ស្តែងតា...

ការលក់ពិសេស
softbloom
angkorauto
រថយន្តមកដល់ថ្មី